Stichting Eden Soestdijk gaat dóór ondanks keuze Staat

Stichting Eden Soestdijk gaat dóór ondanks keuze Staat

Een unieke, maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van Paleis Soestdijk hadden de initiatiefnemers van Eden Soestdijk voor ogen. Nu de keuze van het Rijksvastgoedbedrijf niet op hen is gevallen voor de vervreemding van Landgoed Soestdijk, zetten zij hun initiatief door. “Door de brede steun in de samenleving weten wij dat ons project beantwoordt aan een grote behoefte in Nederland om bewuster met onze aarde om te gaan”, aldus Anton Valk, voorzitter van Stichting Eden Soestdijk.
Samen met Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Kossman.dejong en het Britse Eden Project heeft de Stichting voor Landgoed Soestdijk een uniek en maatschappelijk baanbrekend plan ontwikkeld. Eden Soestdijk zou Nederland en de regio op de kaart hebben gezet op het gebied van duurzaamheid, educatie en inclusie. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en wat deze betekenen voor onze aarde en haar bewoners zouden daarin centraal hebben gestaan.
Anton Valk reageert: “Wij hebben veel organisaties en personen betrokken bij de ontwikkeling van Eden Soestdijk. We zijn daarbij onder de indruk geraakt over wat er allemaal gaande is in de samenleving. Het is teleurstellend dat de maatschappelijke meerwaarde – zoals honderden stageplaatsen, educatieprogramma’s en leer-werktrajecten – en economische spin-off niet is meegenomen in de keuze van de Staat. Zeker gezien de iconische waarde van het Paleis en de rol in de regio. Tegelijkertijd kijken wij vooruit. De positieve reacties laten ons geloven dat we dit project elders wel kunnen realiseren.