Discussie over toekomst WMO-raad

De WMO-raad Baarn heeft in haar vergadering van 9 oktober unaniem besloten om zichzelf op te heffen en haar opdracht terug te geven aan de gemeente. Had de wethouder dit moeten voorkomen? Hadden andere adviesraden het fusie-initiatief moeten omarmen? Had de gemeenteraad eerder moeten ingrijpen? Wij spraken verantwoorde wethouder André van Roshum, Simon Verkade van de SGB en Bram van Ommen van NúBaarn.

      wmoraadheftzichzelfop