VAL NIET! Valpreventie door Welzijn Baarn en Buurtzorg

Buurtzorg is samen met Welzijn Baarn een initiatief gestart om ouderen voor te lichten over valpreventie. De cijfers van valpartijen onder ouderen met fatale afloop zijn landelijk alarmerend hoog en het afgelopen jaar ook weer gestegen. Hoe komt dat, en wat kunnen ouderen daar zelf aan doen?