Ton in gesprek met… Jelle Jonkers

      Ton in gesprek met Jelle Jonkers

Wat heeft de advocatuur gemeen met politiek? Waarom kiest iemand ervoor om strafrechtadvocaat te worden – ondernemingsrecht is toch ook leuk? Zijn er casussen die hem persoonlijk aangrijpen? Kent hij ieder regeltje uit het wetboek van strafrecht uit zijn hoofd, of staat er een gevulde Billy-boekenkast met naslagwerk in zijn woonkamer? Wordt hij ooit rechter of burgemeester, of per se niet? En waarom bleef hij in de lokale politiek terwijl hij op het punt stond om de Laanstraat de rug toe te keren?

Ton in gesprek met… – advocaat en D66-fractievoorzitter – Jelle Jonkers