Provinciale statenverkiezingen: PvdA

      PvdA Provinciale staten verkiezingen

In onze radiostudio vertellen Wilma de Boer en Anne Slingerland waarom je, naar hun mening, Partij van de Arbeid moet stemmen voor de komende provinciale staten verkiezingen. Onderwerpen als subsidie voor het energiezuinig maken van je woning, boeren en natuur, en aanpassing van de Escher rotonde komen voorbij in dit gesprek.