Rik van Hardeveld – CDA – in gesprek met Kees Veerling

      Baarnse Naald Kees Veerling - Uitzend Datum: 11-3-2019 19:58:53

Rik van Hardeveld geeft de mening van het CDA in Baarn over het samengaan in één gebouw van

de Speeldoos en de Bibliotheek Baarn. Hij geeft aan goed geluisterd te hebben naar alle partijen.

Naar voren kwam dat wethouder Stroo de opdracht van de bijna voltallige gemeenteraad

van 2016 heeft uitgevoerd.

Op 27 maart zal in de Besluitvergadering gestemd worden over het voorstel.