Rik van Hardeveld over de plannen bij Paleis Soestdijk

In de info- en debatraad is veel gewisseld over de plannen rond Paleis Soestdijk.

We zijn het erover eens dat het paleis gerestaureerd moet worden.

Alleen de wijze waarop dit volgens Made bij Holland moet gebeuren stuit nog op de nodige

bezwaren. Woensdag komt het Ruimtelijk kader Landgoed Paleis Soestdijk in de besluitraad aan de orde.

      Rik van Hardeveld over Paleis Soestdijk