Mark Eijbaard over het wel of niet van de agenda afhalen van het ruimtelijk kader.

Mark Eijbaard over de positieve punten van het ruimtelijk kader. Ook aandacht voor de knelpunten.

Moet het plan van de agenda of komen er aanvullingen op het plan van de gemeenteraad?

Woensdag 17 april vanaf 20.00 uur kunt u het op radio en tv volgen.

 

      Mark Eijbaard over de plannen van Paleis Soestdijk