Tino Schouten bij Kees Veerling

Tino Schouten van Voor Baarn heeft net voor het zomerreces een motie ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken van een Speeldoos in het centrum van Baarn.

Een bijna unaniem – min 1 stem – aangenomen motie geeft de projectontwikkelaar de ruimte om de haalbaarheid te onderzoeken. Op 25 september komt het in de raad terug. We kijken met Tino Schouten vast vooruit. Ook de andere belangrijke agendapunten worden doorgenomen.