Ap Penris in gesprek met projectontwikkelaar Johan Zijtveld over het Arcadeplan.

Ap heeft Johan Zijtveld opgezocht na de raadsvergadering van 25 september. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de projectontwikkelaar tot eind december de tijd geeft om het plan verder aan te scherpen.

De gemeenteraad heeft gekozen voor de optie om het pand in eigendom te krijgen. Johan is optimistisch over de kansen van het plan