De januari-vergaderingen

Jan Koops – IJSBAAN –
Afgelopen weekend is een klep van de nieuwe installatie gerepareerd.
Het is de bedoeling dat het gebouw en het terrein multifunctioneel gebruikt worden. De raad omarmt het multifunctionele gebruik.

Roy Bruins – CUSGP –
De invulling van het oude gasstation staat op de agenda. Het plan van BAARNHUIS is erg mooi plan. Daarnaast is een belangrijk onderwerp de WMO en Jeugdzorg.

Mark Eijbaard – PvdA –
De beleidsnota Sociaal Domein staat op de rol en is uiterst belangrijk.
Daarnaast het woningbouwplan voor het Gasstation. Het plan voor BAARNHUIS wordt enthousiast ontvangen. Ook het hondenuitlaatterrein wordt besproken.
De berichten over Paleis Soestdijk zorgen nog niet voor enthousiasme. Wel goed dat er naar de kritiek is geluisterd.

Kees Veerling in gesprek met Jan Koops.

Kees Veerling in gesprek met Roy Bruins.

Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.