Wethouder van Roshum geeft uitleg over de integrale toegang sociaal domein.

André van Roshum – wethouder – vertelt over de bedoeling van de integrale toegang. Er zijn twee mogelijkheden.
Het college geeft de voorkeur aan het nauw laten samenwerken van de organisaties.

De wethouder vertelt ook over de WMO en het belangrijke struikelblok: te weinig geld vanuit Den Haag.

Kees Veerling in gesprek met wethouder van Roshum over de integrale toegang.
Kees Veerling in gesprek over de WMO.