Gemeenteraad april 2021.

André van Roshum – wethouder –
De wethouder geeft een reactie op de gekozen optie voor de integrale toegang
sociaal domein.

Rik van Hardeveld – fractievoorzitter CDA –
Rik vertelt over de door het CDA gestelde vragen over de demonstratie in Baarn.

Tom v.d. Poel – directeur De Speeldoos –
Hij vertelt over de volgende stappen in het bouwproces.

Joke van Vulpen – VVN Baarn –
In de gemeenteraad werd gesproken over het ook door groep 8 laten afleggen van de praktische verkeerstest.
VVN Baarn is er duidelijk over.

Kees Veerling in gesprek met André van Roshum.
Kees Veerling in gesprek met Rik van Hardeveld.
Kees Veerling in gesprek met Joke van Vulpen.
Kees Veerling in gesprek met Tom vd Poel.