Raadsvergaderingen MEI /JUNI

Hanneke Cramer – D66 –
Tolweg wordt een politieke beslissing. Het voortraject met de participatie is slecht verlopen.
Mogelijk uitstel tot na het onderzoek.
DE RMN kampt met een structureel probleem. Het rapport is duidelijk. God om alternatieven te beoordelen.

Kees Koudstraal – BOP –
De BOP is er nog niet uit over de Tolweg. Afwachten tot september als het door de raad gevraagde onderzoek klaar is.
De RMN heeft de bedrijfsvoering niet op orde. Het rapport is meer dan duidelijk. Er zijn structurele veranderingen nodig.

Kees Veerling in gesprek met Hanneke Cramer.
Kees in gesprek met Kees.