Raadsvergaderingen mei en juni.

Mark Eijbaard – PvdA – blikt terug op de vergadering van 2 juni over de Tolweg en de RMN.

Suzanne Oortman Gerlings – VVD – blikt ook terug over de Tolweg en de RMN en kijkt al even vooruit naar de junivergaderingen.

Hugo Prakke – wethouder – over de jaarstukken 2020, de perspectiefnota en de de regionale energie stategie.

Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.
Kees Veerling in gesprek met Suzanne Oortman Gerlings.
Kees Veerling in gesprek met Hugo Prakke