Ontwerpbestemmingsplan aangenomen.

Het CDA heeft ingestemd met het plan. Rik van Hardeveld geeft een toelichting.
De motie over de Jan Steenlaan komt ook aan de orde.

De PvdA heeft tegen gestemd. Mark Eijbaard legt uit waarom.

Kees Veerling in gesprek met Rik van Hardeveld.
Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.