Raadsvergadering december.

Het krediet voor de Speeldoos moet goedgekeurd worden. Daarnaast komt de nieuwe inburgeringswet
die ingaat per januari 2022 aan de orde. De gemeentelijke belastingverordeningen 2022 moeten worden vastgesteld.
Ook de financiering van de openbare verlichting komt aan de orde. Het lopende contract wordt per 1 jan 2022 beëindigd, maar er is nog niet goed duidelijk hoe nu verder.

Tino Schouten – Voor Baarn – geeft de mening van VoorBaarn o.a. over de gestegen kosten van de Speeldoos.
“Dit komt dicht aan tegen het afgeschoten centrumplan”.
Mark Eijbaard – PvdA – is positief over de Speeldoos en vraagt om doorpakken. De inburgeringswet zorgt voor een nieuw uitdaging. Over de Baarnse openbare verlichting maakt Mark zich boos. Hier hadden al veel eerder beslissingen over genomen moeten worden.
Wethouder Hugo Prakke vertelt over de gestegen kosten van de Speeldoos. Ook de duurzaamheid van het gebouw wordt besproken. Of er een tweede lift komt, is nog even de vraag. Ook de gemeentelijke belastingverordeningen 2022 met een lichte stijging van 1 1/2 % -inflatiecorrectie- wordt besproken. De septembercirculaire met de laatste “dagkoersen” komt aan de orde.

Kees Veerling in gesprek met Tino Schouten.
Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.
Kees Veerling in gesprek met wethouder Hugo Prakke.