Wim Zondag | Stembureauvoorzitter

Wat komt er kijken bij het voorzitten van een stembureau? Wat mag wel en wat juist niet? Wanneer is een stem (on)geldig en hoe wordt een proces-verbaal opgemaakt? En hoe wordt er omgegaan met eigenaardigheden?
Stembureauvoorzitter – van stemlokaal #1 Gemeentehuis en #5 NS Station – Wim Zondag was bij ons te gast om e.e.a. nader toe te lichten.