Harry Helwegen | informateur Baarn

Je hebt als brave burger op 16 maart je stem uitgebracht. De stemmen zijn geteld, de uitslag is bekend en je verheugt je nu al op de volgende stembusronde in 2026.
Zo simpel is het niet voor alle betrokkenen in politiek Baarn. Nu moet er worden geformeerd. Daarom gaat een informateur in gesprek met alle politieke partijen. Welke meningsverschillen zijn overbrugbaar en welke niet?
Wij spraken met informateur Harry Helwegen.