Herman Jansen op de Haar – Ericastraat

Herman Jansen op de Haar kocht het pand van uitgeverij Bosch en Keuning om hier sociale woningen op te laten ontwikkelen aan de Ericastraat. De afgelopen maanden was er veel in het nieuws over onverwachte tussentijdse prijsstijgingen voor de bewoners, vertraging van de bouw en wellicht zelfs ontbinding van de woningkoop. Bij ons in de studio vertelt Jansen op de Haar zijn kant van het verhaal.