Wethouder Eijbaard overleeft motie van afkeuring over RMN

Al jarenlang is de financiële huishouding van de RMN problematisch met forse onvoorziene tegenvallers. Een kritische zienswijze van wethouder Eijbaard werd op het laatste moment vervangen door een mildere brief. De procesgang leverde de wethouder en het hele college een motie van afkeuring op. De wethouder gaat nu een belangrijke rol spelen in het verbeterproces van de RMN wat moet in een transparantie financiële huishouding zonder onverwachte tegenvallers.