Raadsvergadering oktober Baarn.

Na afloop van de raadsvergadering: Besluit in de Raad van oktober met als hoofdpunt de begroting 2023 sprak ik met
twee fractievoorzitters en de verantwoordelijk wethouder.

Rik van Hardeveld -CDA – is niet geheel tevreden na afloop van de vergadering. De door het CDA ingediende motie over de Speeldoos heeft het niet gehaald. Met schriftelijke vragen heeft het CDA aandacht gevraagd over het trage verloop van bouwprojecten. We vragen naar de stand van zaken.

Tino Schouten – VoorBaarn – is als coalitiepartij tevreden met het verloop van de vergadering. De ingediende motie’s zijn allen aangenomen. Fijn dat de frictieapp het gehaald heeft.
Over de Kooyhoek wordt in het Presidium verder gesproken.

Hugo Prakke – wethouder – met veel steun in de begroting goedgekeurd. De wethouder heeft vooraf spelregels gegeven. Voor de aanpassingen moet nog goed gekeken worden naar de dekking.

Kees Veerling.

Kees Veerling in gesprek met Rik van Hardeveld.
Kees Veerling in gesprek met Tino Schouten.
Kees Veerling in gesprek met Hugo Prakke.