D66 voorman Jelle Jonkers vertolkt het standpunt van zijn fractie.

 

      Baarnse Naald Kees Veerling - Uitzend Datum: 18-3-2019 19:30:39

D66 heeft flink vergaderd in de fractie om tot een eensluidend standpunt te komen.

De wens om de Speeldoos te verplaatsen naar het centrum kwam o.a. aan de orde.  Dit strookte niet met de

verkiezingsbelofte van D66.