Heidi van Otten met het standpunt van Groen Links over de Speeldoos

      Baarnse Naald Kees Veerling - Uitzend Datum: 25-3-2019 19:03:50

Heidi van Otten vertelt waarom Groen Links tegen het voorliggende agenda punt

over de Speeldoos is. Al bij eerdere besluiten  had Groen Links haar bedenkingen.