Gesprek met Paul van der Laan

Onze collega Paul van der Laan, vrijwilliger voor Baarn in hart en nieren, was al geruime tijd ernstig en ongeneselijk ziek. Eind maart namen Ton van Middelaar en Paul Weel een gesprek op met Paul. Met hem was afgesproken het item uit te zenden na zijn dood. Paul is 21 juli overleden. De familie heeft in besloten kring afscheid van hem genomen.