Kees Veerling in gesprek met Jan Koops over de ijsbaanplannen.

De kans op ijs de komende winter is misschien wel klein. Toch is dit de primaire taak voor de ijsbaanclub. Daarnaast heeft het terrein van de ijsbaan veel mogelijkheden. Ook in het gemeentehuis staat men achter de verdere ontwikkeling van de mogelijkheden. De rijksoverheid heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld om ontwikkeling mogelijk te maken. Ook met Crescendo wordt gesproken om het verenigingsgebouw mogelijk naar deze plek te verplaatsen.

Een interview in twee delen: