De ontwikkeling van het Speeldoos-terrein.

Dit als de Speeldoos naar het centrum van Baarn verplaatst wordt.

De gemeente Baarn heeft, in samenwerking met projectontwikkelaar Johan Zijtveld, twee informatieavonden voor omwonenden gehouden. Eén voor het Arkadeterrein en één voor het Speeldoosterrein. Na afloop sprak ik met wethouder Theo Stroo en de projectontwikkelaar Johan Zijtveld. Ap Penris vroeg een omwonende naar haar mening.

Kees in gesprek met projectontwikkelaar Johan Zijtveld
Ap Penris spreekt een buurtbewoonster
Wethouder Theo Stroo over de planontwikkeling