Wethouder André van Roshum, de verantwoordelijke wethouder van het “Speeldoosdossier”.

De wethouder gaf aan dat hij een maand geleden niet had kunnen denken dat “het Speeldoosdossier” op zijn bord terecht zou komen en hij als inleider het in de raad zou brengen.

André is enthousiast ingestapt en heeft zich in korte tijd het dossier eigen gemaakt.

Hij zorgt samen met de ambtenaren ervoor dat alle vragen die er leven bij de verschillende fracties beantwoord worden. Hoe staat het college in het “Speeldoosdossier?”

Wethouder André van Roshum in gesprek met Kees Veerling