De energiecoach op bezoek bij een bewoner

De energiecoaches van Energiek Baarn zijn op bezoek bij een bewoner. Het laat zien hoe de coaches ingaan op de vraag van de bewoner om het huis te verduurzamen. De bewoner krijgt daarna een rapport om de adviezen nogmaals door te nemen. De energiecoaches zijn vrijwilligers en daarmee is hun advies ook onafhankelijk. Eventuele opties in keuzes van bijvoorbeeld aanbieders kan de bewoner daarna nog aan de coaches voorleggen.