Heidi van Otten – Groen Links – over de belangrijke punten van de besluitraad.

Hiedi van Otten is erg blij met de, op voorstel van Groen Links , opgepakte Groen Visie. Zij zou graag de burgers van Baarn nog meer willen laten participeren. De afvalscheiding, ook altijd een belangrijk punt voor Groen Links, komt aan de orde. Er wordt met een kritische blik naar gekeken.

Ook de raadsinformatiebrief van wethouder Jansma over Paleis Soestdijk wordt kritisch gevolgd. De raad moet beslissen en moet dan ook van de hoed en de rand weten. Het is, volgens Heidi van groot belang dat de raad goed en op tijd geïnformeerd wordt.

Kees Veerling in gesprek met Heidi van Otten – Groen Links.