Het “SPEELDOOS DOSSIER”.

Wethouder Hugo Prakke, verantwoordelijk voor het Speeldoos dossier, geeft aan hoe het college erin staat. Er is een duidelijk voorstel vanuit het college op tafel gelegd.

Roy Bruins – CUSGP – geeft aan dat hij geneigd is om de beslissing uit te stellen, om een goede afweging te kunnen maken Mede omdat het Hoofdstraatplan als optie 3 is toegevoegd.

Rik van Hardeveld – CDA – geeft aan het een heel moeilijk dossier te vinden.
“Gaan we met het hart een beslissing nemen of met het hoofd”.

Heidi van Otten – Groen Links – geeft aan dat GL het geheel oneens is met het voorgestelde agendapunt vanuit het college. Beslist niet verder gaan met de Rembrandtlaan.

Kees Veerling in gesprek met wethouder Prakke.
Roy Bruins in gesprek met Kees Veerling.
Kees Veerling in gesprek met Rik van Hardeveld.
Heidi van Otten in gesprek met Kees Veerling.