Tijdelijk geen terrasbelasting voor horeca?

De horeca is één van de branches die hard is getroffen door de corona-crisis. Om de horeca te helpen hebben VoorBaarn, CDA en ChristenUnie-SGP een motie ingediend om de wethouder te vragen de zogenoemde Precariobelasting niet te innen over 2020 en te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het uitbreiden van de terrassen. De gemeenteraad was verdeeld, maar de motie is aangenomen. De wethouder gaat kijken hoe hij invulling kan geven aan deze motie. Wij spraken René van Wijk van het CDA, een van de opstellers van deze motie.