Juni vergadering Perspectiefnota.

Mark Eijbaard – PvdA – wil meer duidelijkheid over het voorkomen van huiselijk geweld. Ook moet er beleid komen op het gebied van discriminatie. Vanuit de overheid komt er te weinig geld naar de gemeente.

Kees Koudstaal -BOP – geeftaan dat de klimaatdoelstellingen van 2030 niet gehaald worden. Inzet hierin is nodig. Ook de beschikbare middelen voor de zorg staan onder druk door de beperkte financiële middelen. Dit kan resulteren in minder maatwerk.

Suzanne Oortman Gerlings – VVD – vindt het een goede nota. De woningbouw ligt op schema. Aandacht voor duurzaamheid is nodig, ook in de vorm van voorlichting. De VVD volgt het afvalbeleid kritisch. Mogelijk werkt nascheiding toch beter.

Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.
Kees in gesprek met Kees
Kees Veerling in gesprek met Suzanne Oortman Gerlings.