Septembervergaderingen gemeenteraad.

“Bedrijventerrein De Drie Eiken is ontwikkeld om uitplaatsing uit de woonkernen mogelijk te maken.”

Ronald Zanoli namens de Baarnse bedrijven over Tolweg 2, 4 en 6.

De heer Zanoli heeft namens de Baarnse bedrijven ingesproken bij de gemeenteraad. De bedrijven zijn tegen het plan om woningbouw mogelijk te maken op het bedrijventerrein. De Drie Eiken is er juist gekomen om bedrijven uit te kunnen plaatsen uit de woonkern. Woningbouw op deze plek leidt tot ongewenste effecten. Daarnaast is er veel behoefte aan plekken voor bedrijven die enerzijds uitbreiding zoeken en anderzijds aan plekken voor uitplaatsing.

Tino Schouten – VoorBaarn – over de Drie Eiken en andere agendapunten.

Tino Schouten geeft aan dat VoorBaarn tegen het voorontwerp-bestemmingsplan Tolweg is. Ook hier horen we dat het beslist niet verstandig is om bewoners naast bedrijven te laten wonen.
Ook andere agendapunten van de gemeenteraad komen aan de orde.

Kees Veerling in gesprek met de heer Zanoli
Kees Veerling in gesprek met Tino Schouten – VoorBaarn –