De begroting 2020 in de gemeenteraad.

Mark Eijbaard – PvdA –

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente in de begroting ruimte maakt/heeft voor het beleid op het gebied van huiselijk geweld.
Het plan “Eén tegen eenzaamheid” moet middels een plan van aanpak verder opgepakt worden. Het blijkt dat het budget voor de aanpak van armoede niet volledig benut wordt. Middels een motie wil de PvdA hier meer werk van maken.

Rik van Hardeveld – CDA –

De CDA is blij met een sluitende begroting in deze tijd. De reserves zijn op orde en worden verder uitgebreid. De afvalstoffenheffing stijgt behoorlijk. Helaas is hier weinig invloed op. Het CDA mist gelden om uitplaatsing van bedrijven uit de kern mogelijk te maken.

Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard
Rik van Hardeveld in gesprek met Kees Veerling