Gemeenteraads-vergaderingen november 2020

Jelle Jonker – D66 –

Jelle Jonker is namens D66 blij met het Ericaplan en vindt het goed dat er beleid komt ten aanzien van een klimaatneutraal Baarn in 2050. Zorgen heeft hij, naar aanleiding van de misdaadcijfers, over het doen van aangifte bij de politie. Hij pleit ook voor maatregelen te nemen als de coronacrises voorbij is.

Jeroen Bosman – Groen Links –

Jeroen Bosman is de nieuwe fractievoorzitter van Groen Links die de plaats van de wegens ziekte uitgevallen Heidi van Otten inneemt.
De transitievisie warmte Baarn 2020 is een belangrijk stuk voor GL en eigenlijk vindt men dat het nog niet snel genoeg gaat. Aandacht voor schulddienstverlening is van groot belang, juist ook in deze tijd. De armoederegisseurs zijn de ogen en oren in de wijk. Ook GL vindt het belangrijk om te kijken naar de periode na de corona. Wat is er dan mogelijk nodig?

Kees Veerling in gesprek met Jelle Jonkers.
Kees Veerling in gesprek met Jeroen Bosman