Raadsvergaderingen nov – dec

Hugo Prakke – wethouder –

Het college heeft het plan voor de Speeldoos naar buiten gebracht.
De wethouder geeft uitleg over de gemaakte keuze en de procedure rond
het komen tot een besluit van de gemeenteraad.

Rik van Hardeveld – CDA –

Het principeverzoek Ericastraat: een woningbouwproject zal een hamerstuk worden. De transitievisie Warmte Baarn is een nuchter stuk.

Het agendapunt voor de decembercyclus De Speeldoos is een begrijpelijke keuze van B & W voor variant B op de Rembrandtlaan. Er ligt een gedegen werkstuk waar, zonder uitstel, een beslissing over genomen moet worden.

Kees Veerling in gesprek met wethouder Prakke
Kees Veerling in gesprek met Rik van Hardeveld.