Arti Corona

Middels een Challenge, het maken van ARTiCORONA maskers krijgen jongeren en creatieven de gelegenheid om hun verhaal te maken en te delen richting elkaar, maar ook richting de inwoners van een gemeente. Op deze manier hopen we dat er een maatschappelijk effect ontstaat. Naast het delen en bespreken van verhalen, meningen en gevoelens (op een creatieve manier) ontstaat er bij iedereen meer bewustzijn en hopelijk ook acceptatie van elkaars problematiek.  We namen een kijkje op de Waldheim Mavo waar de laatste hand aan de maskers werd gelegd.