Raadsvergadering december.

Roy Bruins – CUSGP –
De Arcade wordt te duur. De Bieb + Nutsgebouw is betaalbaar.
Parkeren is nog wel een probleem.
Deze optie zorgt voor woningbouw op de Rembrandtlaan.
De raad moet soms ook durven om vooruit te kijken.

Mark Eijbaard – PvdA –
De PvdA vindt dat voor verbouwing van de huidige Speeldoos gekozen moet worden. De andere plannen zijn te duur en de begroting, die al weinig ruimte heeft, komt dan behoorlijk onder druk te staan. Ook de andere voorzieningen moeten in stand blijven.

Kees Veerling in gesprek met Roy Bruins.
Kees Veerling in gesprek met Mark Eijbaard.