Raadsvergaderingen dec 2020

Suzanne Oortman Gerlings -VVD –
De VVD is al altijd voor de verbouwing van de Rembrandtlaan geweest.
Dit geeft de beste toekomst voor theater en bibliotheek.
Het college komt ook met deze variant naar voren.

Kees Koudstaal – BOP –
De BOP heeft een gesprek met bestuur/directie van de Speeldoos gehad. Hierin kwam naar voren dat optie B de enige mogelijkheid is.
De BOP vraagt zich nog wel af wat de consequenties voor de begroting van Baarn zijn?

Kees Veerling in gesprek met Suzanne Oortman Gerlings -VVD –
Kees in gesprek met Kees – BOP –