PBO

Een lokale omroep is verplicht om een PBO (ProgrammaBeleidbepalend Orgaan) te hebben. Dit orgaan heeft tot doel de vermeende behoefte aan onderwerpen binnen de gemeente Baarn vast te stellen. In het PBO voor RTV Baarn hebben volgende de vertegenwoordigers uit verschillende bevolkingsgroepen zitting

Voorzitter: Adriaan Doets
Secretaresse: Corrie Kolders
Senioren: Adriaan Doets
Raad van kerken: Diederik v.d. Burg
Cultuur: Johan Laseur
Allochtonen: Cavit Karaman
Welzijn en zorg: Hans Klijn
Werkgevers: Edwin van Doorm
Sport: Remko Veltien
Onderwijs: Jacques v.d. Vlies
Jeugd: Matthijs de Kruijff